Leyweg: Het project

Dit project produceert en levert aardwarmte aan een Haagse woonwijk. En helpt daardoor mee aan de verduurzaming van de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest. Haagse Aardwarmte Leyweg werkt hierbij nauw samen met de gemeente Den Haag, Eneco en Uniper (voorheen E.ON) in de planvorming en de uitvoering van dit project.

2008

Begin project

2010

Warmteputten geboord

2012

Woningcorporaties uit project

2016

HAL pakt project weer op

2018

De putten worden gespoeld

2021

De centrale levert aardwarmte in het najaar van 2021 aan het warmtenet.

Project gegevens


Het project maakt gebruik van 2 putten die geboord zijn naar een diepte van ruim 2000m. Op deze diepte is de temperatuur van het grondwater dat van nature aanwezig is, ongeveer 75°C. De bovengrondse installatie haalt de warmte uit het water en levert het door aan een distributienet, die de warmte naar de afnemers transporteert. Het gebruikte, afgekoelde water wordt via de injectieput(ten) in dezelfde watervoerende grondlaag teruggebracht. Zo blijft de totale hoeveelheid water in deze grondlaag gelijk. 

Lees meer

Planning


HAL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het herontwikkel traject verloopt stapsgewijs. Allereerst is gekeken wat de huidige toestand van de bronnen was, daarna is gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moesten worden. Beide punten zijn succesvol afgerond in 2017 en 2018. 

Lees meer

 

 

Initiatiefnemers


Haagse Aardwarmte B.V. is de moedermaatschappij van Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.. Haagse Aardwarmte heeft als doel om meerdere geothermie projecten in de regio den Haag te ontwikkelen en aan het warmte netwerk te koppelen. De aandeelhouders van Haagse Aardwarmte zijn Aardyn B.V., Perpetuum Energy Partners B.V., EBN en het Energiefonds Den Haag.

Lees meer
.