Aardwarmte

Aardwarmte (ook bekend als geothermie) is duurzame warmte uit de ondergrond waarmee je gebouwen en huizen kunt verwarmen. Een groot voordeel is dat bij het gebruik van aardwarmte nauwelijks CO2 of fijnstof vrijkomt.

Wat is aardwarmte?

Hoe dieper we de aarde ingaan, hoe warmer het wordt. Iedere honderd meter omlaag stijgt de temperatuur met ongeveer drie graden, en dat geldt ook voor het water dat zich op grote diepten bevindt. Dit hete water kan worden opgepompt om woningen en bedrijven te verwarmen. 

Lees meer

Waarom geothermie?

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer duurzame bronnen voor energie, warmte en koude benutten.

Lees meer

In het kort:

Hoe werkt aardwarmte?

Bij aardwarmtewinning wordt warm water uit de ondergrond opgepompt. Het opgepompte water blijft in een gesloten circuit, via warmtewisselaars wordt de warmte overgedragen op leidingwater dat wordt vervoerd met het warmtenet.

Als de warmte uit de aardwarmte is overgedragen via een warmtewisselaar wordt het direct weer teruggevoerd naar de ondergrond. Via een verdeelstation wordt het verwarmde leidingwater naar woningen en gebouwen vervoerd en wordt het afgekoelde water weer teruggevoerd naar de aardwarmte-installatie. Een woning of bedrijf wordt op het warmtenet aangesloten via een ontvangststation (ook wel warmte-unit genoemd) in het huis of gebouw.

Aardwarmtebron:

Warmte uit de ondergrond

Diep in de ondergrond is warm water opgeslagen in (poreuze) zand- en gesteentelagen, zoals zandsteen. In deze aardlagen hebben zich waterreservoirs (of aquifers) gevormd. De uitstraling van de hitte vanuit het omringende gesteente warmt het water op. Deze opwarming komt in tegenstelling tot wat je zou verwachten niet door de warme kern of de warme aardmantel, maar ontstaat door het vervallen van radioactieve elementen in de aardkorst waarbij straling en warmte vrijkomt. 

Lees meer

Duurzaamheid en de energietransitie

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer hernieuwbare bronnen voor energie, warmte en koude benutten. Aardwarmte biedt die duurzame, hernieuwbare warmte. 

Lees meer

Voor- en nadelen aardwarmte

Aardwarmte heeft diverse sterke punten in vergelijking met andere energie- of warmtebronnen, maar er is ook een aantal aandachtspunten. Om te kiezen voor aardwarmte moeten gemeenten en regio’s een goede afweging maken. In dit overzicht zijn de voor- en nadelen van aardwarmte op een rij gezet.

Lees meer

.