Waarom geothermie?

In 2030 willen we in Nederland onze CO2-uitstoot met de helft hebben verminderd ten opzichte van 1990. Dit betekent dat in 2030 in totaal 1,5 miljoen bestaande woningen met duurzame energie moeten worden verwarmd. Voor een duurzame energievoorziening is het noodzakelijk dat inwoners en bedrijven minder energie gebruiken en veel meer duurzame bronnen voor energie, warmte en koude benutten.

Geothermie biedt die duurzame, hernieuwbare, warmte. Aardwarmte is een warmtebron waarbij nauwelijks CO2 vrijkomt en daarom draagt deze bron bij aan de verduurzaming van de Nederlandse energiehuishouding. Het is een duurzaam en betrouwbaar alternatief voor aardgas. Dit geothermieproject draagt bij aan het behalen van onze klimaatdoelstellingen.

.