De Constant Rebecqueplein: Het project

Op het terrein van de energiecentrale aan het De Constant Rebecqueplein onderzoekt Haagse Aardwarmte momenteel hoe op deze locatie aardwarmte veilig, haalbaar én betaalbaar kan worden gerealiseerd met een potentiële warmteproductie voldoende voor duizenden woningen.

We houden u graag op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Project gegevens

Haagse Aardwarmte heeft als doel om op een veilige en betrouwbare wijze de Haagse regio te voorzien van lokaal opgewekte duurzame warmte. We verkennen de komende jaren, naast dit project, ook op andere locaties in de regio of we daar aardwarmte kunnen winnen. Op die manier willen wij bijdragen aan de warmtetransitie in de regio.

Haagse Aardwarmte produceert sinds 2021 aardwarmte aan de Leyweg uit de Haagse ondergrond t.b.v. het warmtenet in Den Haag zuidwest. Hier zijn circa  2.000 woningen  op aangesloten.

.