Planning


HAL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het herontwikkel traject verloopt stapsgewijs. Allereerst is gekeken wat de huidige toestand van de bronnen was, daarna is gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moesten worden. Beide punten zijn succesvol afgerond in 2017 en 2018. 

Begin 2020 is gestart met de bovengrondse installatiewerkzaamheden waarbij de bronnen worden gekoppeld aan het warmtenet.

De installatiewerkzaamheden en testfase zijn achter de rug. De productie is eind 2021 gestart.

In de nieuwsberichten op deze website kunt u van tijd tot tijd een actuelere beschrijving vinden van de werkzaamheden en timing daarvan.

.