Initiatiefnemers


Haagse Aardwarmte B.V. is de moedermaatschappij van Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.. Haagse Aardwarmte heeft als doel om meerdere geothermie projecten in de regio den Haag te ontwikkelen en aan het warmte netwerk te koppelen. De aandeelhouders van Haagse Aardwarmte zijn Aardyn B.V., Perpetuum Energy Partners B.V., EBN en het Energiefonds Den Haag.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) is een bedrijf opgericht ten behoeve van het her ontwikkelen en langjarig beheren van het aardwarmte doublet en de bijbehorende bovengrondse geothermische installatie. De aandeelhouder van HAL is Haagse Aardwarmte B.V..

Aardyn is specialist in de toepassing van bodemenergie. Aardyn heeft een team van meer dan 20 hoogopgeleide professionals die werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van aardwarmte installaties. Aardyn heeft 30 Koude- en Warmteopslagsystemen in beheer, waarvan het merendeel in eigendom. Aardyn is projectmanager en mijnbouwkundig operator van het project Aardwarmte Vierpolders dat recent is gerealiseerd en zal de komende jaren het beheer en onderhoud van deze installatie verzorgen. Ook is Aardyn projectmanager en adviseur bij Trias Westland. In Noord-Brabant werkt Aardyn samen met het Energiefonds Brabant aan een portfolio van 5 aardwarmte projecten voor de levering van duurzame warmte aan stadsverwarmingsnetten, industrieën en tuinders. Voor HAL zal Aardyn, naast de rol van aandeelhouder, ook de rol van mijnbouwkundig operator, project manager en operationeel beheerder invullen.

Perpetuum Energy Partners B.V. (PEP) bestaat uit een team van ervaren specialisten uit de olie- en gas industrie en de financiële sector. Naast de rol als aandeelhouder, fungeert PEP als proces manager voor de herontwikkeling en het inbedrijfstellen van de putten en voert PEP de directie over het bedrijf Haagse Aardwarmte BV.

Energiefonds Den Haag C.V. (ED) heeft geothermie als één van de speerpunten in zijn investeringsstrategie en is als een van de 3 aandeelhouders bereid risicodragend in het project te investeren.

EBN  EBN is een publiek energiebedrijf, voor 100% in handen van de Nederlandse staat. Met kennis, kunde en financiële slagkracht dragen we bij aan betrouwbare en betaalbare energie voor Nederland vandaag én aan een duurzaam en CO2-neutraal energiesysteem voor morgen. EBN neemt namens de Staat deel in Haagse Aardwarmte en verbindt daarmee publieke en private partijen.

 

.