Noukoop: Het project

De komende maanden gaan we verkennen hoe we aardwarmte haalbaar, veilig en betaalbaar kunnen realiseren in het tuinbouwgebied Noukoop in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Er worden nu 2 locaties verkend. Is die verkenning succesvol? Dan gaan we de aardwarmtecentrale realiseren om vanaf 2024 duurzame warmte te kunnen leveren.

Project gegevens


Haagse Aardwarmte heeft als doel om de Haagse regio te voorzien van veilige, betrouwbare en duurzame warmte uit de aarde. We gaan in de komende jaren, naast dit project, ook op andere locaties verkennen of we daar aardwarmte kunnen winnen en meerdere geothermieprojecten kunnen ontwikkelen. Op die manier willen wij bijdragen aan de warmtetransitie in de regio. Haagse Aardwarmte B.V. heeft vier aandeelhouders:

Perpetuum Energy Partners
Aardyn
Energiefonds Den Haag
Energie Beheer Nederland

Geschiedenis


De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ruime ervaring met aardwarmte. Meerdere glastuinbouwbedrijven in deze regio hebben zich als pionier ingezet voor duurzame warmte uit eigen boden. In eerste instantie voor het verwarmen van de kassen, maar ook voor het leveren van warmte aan gebouwen. Ook de glastuinbouw-ondernemers in Noukoop hebben de ambitie om hun teelten te laten groeien door duurzame warmte uit eigen boden. Dit glastuinbouw-collectief zal daarom de eerste afnemer zijn van de warmte in de aardwarmtecentrale van Haagse Aardwarmte Noukoop.

Dat zorgt niet alleen voor een duurzame en kostenefficiënte bedrijfsvoering, maar ook voor een belangrijke bijdrage aan het behalen van de klimaat en CO₂-doelstellingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Locatie


Momenteel wordt er verkend wat de beste locatie is voor Haagse Aardwarmte Noukoop.

Planning


De eerste helft van 2022 wordt gebruikt om de definitieve locatie voor Haagse Aardwarmte Noukoop te bepalen.

.