Noukoop: Het project

Er is het afgelopen jaar door Haagse Aardwarmte onderzocht of aardwarmte haalbaar, veilig en betaalbaar gerealiseerd kan worden in het tuinbouwgebied Noukoop binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

Door onzekerheid op de energiemarkt van het afgelopen jaar hebben onvoldoende tuinders zich willen committeren aan het afnemen van duurzame lokaal geproduceerde aardwarmte. Hierdoor is het op dit moment onzeker of Haagse Aardwarmte het project Noukoop gaat realiseren.

In 2023 en 2024 zal verder onderzocht worden hoe en wanneer het project wel ontwikkeld kan worden of dat er eerst een koppeling gemaakt kan worden met een ander aardwarmteproject voor de levering van warmte.

Project gegevens


Haagse Aardwarmte heeft als doel om de Haagse regio te voorzien van veilige, betrouwbare en duurzame warmte uit de aarde. We gaan in de komende jaren, naast dit project, ook op andere locaties verkennen of we daar aardwarmte kunnen winnen en meerdere geothermieprojecten kunnen ontwikkelen. Op die manier willen wij bijdragen aan de warmtetransitie in de regio. Haagse Aardwarmte B.V. heeft vier aandeelhouders:

Perpetuum Energy Partners
Aardyn
Energiefonds Den Haag
Energie Beheer Nederland

Geschiedenis

 

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft ruime ervaring met aardwarmte. Meerdere glastuinbouwbedrijven in deze regio hebben zich als pionier ingezet voor duurzame warmte uit eigen bodem. In eerste instantie voor het verwarmen van de kassen, maar ook voor het leveren van warmte aan woningen en gebouwen. Ook de glastuinbouw-ondernemers in Noukoop hebben de ambitie om hun teelten te laten groeien door gebruik te maken van duurzame warmte uit eigen bodem. Dit glastuinbouw-collectief zal daarom samen met Haagse Aardwarmte verder onderzoeken hoe de warmtevraag verduurzaamd kan worden.

Locatie


Momenteel wordt er verkend wat de beste locatie is voor Haagse Aardwarmte Noukoop.

Planning

 

In 2023 en 2024 zal verder onderzocht worden hoe en wanneer het project wel ontwikkeld kan worden of dat er eerst een koppeling gemaakt kan worden met een ander aardwarmteproject voor de levering van warmte.

Update oktober 2023: Haagse Aardwarmte Noukoop heeft besloten voorlopig te stoppen met de ontwikkeling van een aardwarmtecentrale in dit gebied. De redenen voor dit besluit en de toekomstige plannen voor dit project worden verder toegelicht in onderstaande brief die naar omwonenden is verstuurd.

Bewonersbrief Noukoop oktober 2023 (pdf)

.