26 juli 2021

Onderhoud aan het netwerk


In de afgelopen periode zijn de laatste werkzaamheden aan de aardwarmtecentrale aan de Leyweg afgerond en is deze aangesloten op het warmtenet van Eneco. De zomermaanden worden gebruikt om de installatie uitgebreid te testen. Na de zomermaanden gaat de bron op volle capaciteit leveren aan het warmtenetwerk van Eneco. Omdat de werkzaamheden ter voorbereiding op de levering zijn afgerond is het bouwterrein ook opgeruimd en zijn keten en bouwhekken inmiddels verwijderd..