7 oktober 2020

Minister geeft groen licht voor winning Aardwarmte


Vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op ons aardwarmte winningsplan voor de locatie Leyweg ter inzage.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op:

www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL

https://www.nlog.nl/haagse-aardwarmte-leyweg

Op 28 oktober organiseert het Ministerie van Economische Zaken een online informatiebijeenkomst (vanwege corona kan dat helaas niet live) Aanmelden daarvoor kan via deze link. Haagse Aardwarmte geeft daar ook een presentatie.

Wat is de functie van het winningsplan?

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt. Het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu ter inzage ligt beschrijft onder welke voorwaarden het winningsplan wordt goedgekeurd, zodat de winning van aardwarmte kan starten.

Lees hier het winningsplan.