28 maart 2024

10 vragen aan wethouder duurzaamheid Arjen Kapteijns van Den Haag


Wat “heb” je met aardwarmte?

Aardwarmte is goed en op grote schaal inzetbaar. Voor mij is het daarom een inspirerende en kansrijke techniek, waar ik een warm pleitbezorger van ben. De bron aan de Leyweg is volop in gebruik. En het is onze ambitie de komende jaren nieuwe geothermiebronnen in Den Haag te ontwikkelen.

Welke betekenis kan aardwarmte hebben voor Den Haag? Of: Hoe belangrijk is de ontwikkeling van aardwarmte voor Den Haag?

Aardwarmte is belangrijk voor Den Haag. We boffen met de ondergrond. Door een geologisch toeval zit hier op 2 kilometer diepte een aardlaag waar je water uit kunt oppompen dat een goed bruikbare temperatuur heeft. Nog een gelukje was dat er in een grijs verleden in en rond Den Haag veel is geboord naar olie. Daardoor weten we vrij goed hoe de diepe ondergrond in elkaar zit. Als we zorgen dat we minder warmte gebruiken door woningen en andere gebouwen te isoleren en deze natuurlijke rijkdom goed benutten, kan wel een derde van de benodigde warmte in Den Haag uit de diepe ondergrond komen. En dan is er nog de kans om Den Haag een internationale economische hotspot rond aardwarmte te maken. Een heel mooie stap is de vestiging van de International Geothermal Association in de afgelopen collegeperiode.

Wat moet daarvoor gebeuren?

Daarvoor moeten we zorgen dat er warmtenetten worden aangelegd, want aardwarmte kun je alleen met een warmtenet afleveren bij inwoners en ondernemers. Er moeten hele wijken op warmtenetten worden aangesloten. Dat willen we in overleg met bewoners en huiseigenaren doen. En dat betekent nogal wat. De werkzaamheden voor het aanleggen van een warmtenet zijn vergelijkbaar met een rioolvervanging: de straat moet open en elke woning moet worden aangesloten.

Is er wel voldoende fysieke ruimte voor de ontwikkeling van aardwarmte in Den Haag?

Ja, die ruimte is er. Maar dan moeten we wel keuzes maken. Er zijn nu plekken gereserveerd in de Binckhorst, Ypenburg en op het De Constant Rebecqueplein. Daar moeten nog 7 tot 10 locaties bij. Voor elke locatie is ongeveer een voetbalveld nodig. Maar die ruimte heb je alleen nodig bij de aanleg en bij het onderhoud eens in de 10 jaar. In de tussentijd kun je die ruimte gebruiken voor allerlei doeleinden, zoals tijdelijk groen, sportvoorzieningen of een waterplein.

Wat is de grootste toegevoegde waarde die Haagse Aardwarmte kan leveren aan Den Haag?

Met het gebruik van aardwarmte besparen we enorm op de uitstoot van CO2. Daarmee dragen we serieus bij aan het tegengaan van de klimaatverandering. Zo houden we rekening met toekomstige generaties, want ook zij moeten in een gezonde en fijne stad kunnen wonen.

Zie je ook mogelijkheden voor koppeling van warmtenetten met omliggende gemeenten zodat ook daar aardwarmte geleverd kan worden?

We zijn ook in overleg met buurgemeenten over de mogelijkheden om warmtebronnen aan elkaar te koppelen. Er liggen kansen in het Westland waar al meerdere aardwarmtebronnen zijn gerealiseerd voor de tuinbouw, bij Rijswijk en bij Pijnacker-Nootdorp.

Wat kan collectieve warmte betekenen voor de Haagse Energietransitie?

Voor grote delen van Den Haag wijst alles er op dat de meest betaalbare duurzame warmtevoorziening een warmtenet is. En daarbij willen we energiecoöperaties van bewoners ook de mogelijkheid bieden in te stappen óf daar in de toekomst in te groeien.

Heb je een call to action?

Wat mij betreft is dat: bespaar waar je kan op energie. Ook kleine maatregelen kunnen helpen om veel minder energie te gebruiken. En je kunt je ook al voorbereiden op een toekomst zonder aardgas door goed te isoleren, over te stappen op koken op inductie en waar mogelijk de aanschaf van zonnepanelen.

Heb je een boodschap voor de inwoners van Den Haag die graag met aardwarmte willen verwarmen?

Kijk eens in de adreszoeker (www.denhaag.nl/adreszoeker) welke warmteoplossing er komt voor jouw buurt. En kijk wat je nu al kunt doen om je voor te bereiden.

Hoe ziet volgens jou de warmtevoorziening in Den Haag er over 10 jaar uit?

Over 10 jaar is de aanleg van warmtenetten in de eerste delen van Den Haag klaar en in andere delen in volle gang. Er zijn dan dus heel veel panden in de stad die geen aardgas meer gebruiken. Dat vind ik een mooie stap in 10 jaar..