31 mei 2023

10 vragen aan Nico van Est van HA aandeelhouder ED fonds


1.      Wat “heb” je met aardwarmte?

Als 'niet-techneuten' zijn wij vanuit het ED-fonds gefascineerd geraakt door de revolverende werking van aardwarmte. Warmte op zo'n diepte onttrekken aan de ondergrond en vervolgens het water weer terugbrengen in de aarde.
En, op die route verwarmen wij op een duurzame manier onze huizen, scholen en bedrijven in de stad. Indrukwekkend!

2.      Wat was de aanleiding voor het ED fonds om deel te nemen aan HA?

Het Energiefonds Den Haag (ED) is als pilot gestart om met inzet van Europees geld te kunnen investeren in geothermieprojecten.
In 2016 kwamen wij met Hydreco GeoMEC (Aardyn) en Perpetuum Energy Partners in contact met de curatoren van de bron aan de Leyweg. Dat was de directe aanleiding om deel te nemen in Haagse Aardwarmte.

3.      Nemen jullie ook deel in andere aardwarmte projecten? Zo ja, welke?

We hebben ook geïnvesteerd in andere Zuid-Hollandse projecten: Aardwarmte Vogelaer, Green Well Westland en Natures Heat .

4.      Welke betekenis kan aardwarmte voor Den Haag hebben?

Het is cruciaal dat wij in Den Haag met elkaar zorgen voor een lokale, duurzame en betrouwbare warmtevoorziening. Aardwarmte speelt daarin een belangrijke rol.

5.      Wat moet daarvoor gebeuren?

Samenwerken. Publiek en Privaat. Met twee hoofdletters geschreven! In een gelijke positie. Samen met hetzelfde doel.

6.      Kan aardwarmte veilig gewonnen worden?

Het korte antwoord is 'ja'. Dat hebben wij inmiddels bewezen aan de Leyweg. Het eerste binnenstedelijke geothermieproject in Nederland.
Op steenworp afstand van woningen, ziekenhuis en direct gelegen aan de trambaan.

7.      Wat is de grootste toegevoegde waarde die het ED fonds kan leveren aan HA?

Het fonds is gevuld met publiek geld. Daarmee kunnen wij net wat verder gaan dan reguliere banken en risicodragende investeerders zouden kunnen gaan, vanwege onze primaire focus op het maatschappelijke doel.

8.      Heb je voor Aardwarmte ook buiten Den Haag ambities?

Aardwarmte stopt niet precies bij de gemeentegrens van Den Haag. Dat is een lokale of beter gezegd een regionale aanpak. Dus, ja: ambities zijn er.
Omgekeerd ook. Vanuit het Westland zien wij letterlijk koppelingen ontstaan met het stedelijk gebied. Uiteindelijk rijgen wij de lokale bronnen aan elkaar in een groot netwerk. Haagse Aardwarmte past in die ketting.

9.      Wat kan het ED fonds betekenen voor de energietransitie?

Zoals hierboven al aangegeven, heeft het ED-fonds een wat andere risico/rendementsperceptie dan andere financiers en investeerders. Dat kan soms net - in financiele zin - een duwtje in de rug te geven. Om toch een ontwikkeling door te zetten of een eerste boring te starten. Daarmee breng je een beweging op gang en zo draagt het Energiefonds Den Haag bij aan de energietransitie.

10.     Heb je een call to action?

Aardwarmte in en om Den Haag. We gaan het gewoon doen!
.