10 mei 2024

Ambities Aardwarmte Gemeente Den Haag


Uit een raadsbrief van de Gemeente Den Haag blijken de ambities ten aanzien van Aardwarmte als duurzame bron van warmte voor de stad.

Uit deze brief blijkt dat er goede wil is. Men kijkt dezelfde kant uit, maar het blijft een complexe puzzel, met alle uitdagingen die er zijn, om aardwarmte op de door gewenste brede schaal uit te rollen.

Directie Haagse Aardwarmte:

“Het doet ons goed te lezen dat er positieve intentie  voor duurzame collectieve warmte is aan gemeentezijde. We beseffen echter terdege dat er ook nog heel wat vraagstukken open staan, zoals de aanpassing en implementatie van wet- en regelgeving omtrent collectieve warmte. We roepen op om deze zo snel als mogelijk te regelen, zodat het hele scala aan mooie lokale warmtebronnen binnen afzienbare tijd breed uitgerold kan worden”.

Via bijgaande link is de brief te lezen:

https://denhaag.raadsinformatie.nl/document/13990510/3/RIS318491+Geactualiseerde+aanpak+warmtetransitie.