Werkzaamheden aan de Leyweg

De komende weken leggen we de laatste hand aan de ingebruikname van de Aardwarmtecentrale aan de Leyweg. Het warme water uit deze centrale gaat woningen in Den Haag Zuidwest verwarmen.

Wat gaan wij doen?

Voordat we warmte aan de woningen in Zuidwest kunnen leveren zijn er nog laatste werkzaamheden te verrichten. We spoelen de putten schoon waar we straks het warme water uit halen. Op het terrein zijn daarom opslagtanks te zien voor opvang van het spoelwater uit de putten. Het spoelwater wordt met tankwagens vervolgens afgevoerd. Voor het schoonspoelen van de putten gebruiken we kranen en andere (mobiele) werkinstallaties. Deze werkzaamheden starten medio april, duren enkele weken en kunnen overlast veroorzaken. Uiteraard doen wij er alles aan om deze zoveel mogelijk te beperken en hopen op uw begrip.

Vragen?  Mail dan aan info@haagseaardwarmte.nl.

Meer weten over aardwarmte? Kijk op www.allesoveraardwarmte.nl

Minister geeft groen licht voor winning Aardwarmte

Vanaf 8 oktober 2020 tot en met 18 november 2020 ligt het ontwerp-instemmingsbesluit op ons aardwarmte winningsplan voor de locatie Leyweg ter inzage.

Het ontwerp-instemmingsbesluit, het winningsplan en de onderliggende stukken zijn online in te zien op:

www.mijnbouwvergunningen.nl/HAL

https://www.nlog.nl/haagse-aardwarmte-leyweg

Op 28 oktober organiseert het Ministerie van Economische Zaken een online informatiebijeenkomst (vanwege corona kan dat helaas niet live) Aanmelden daarvoor kan via deze link. Haagse Aardwarmte geeft daar ook een presentatie.

Wat is de functie van het winningsplan?

Om aardwarmte te mogen winnen moeten vergunninghouders op basis van de Mijnbouwwet onder andere een goedgekeurd winningsplan hebben. In een onderbouwd en goed gedocumenteerd plan moet inzichtelijk gemaakt worden hoe de productie van aardwarmte door de vergunninghouder in de toekomst ter hand genomen wordt. Het ontwerp-instemmingsbesluit dat nu ter inzage ligt beschrijft onder welke voorwaarden het winningsplan wordt goedgekeurd, zodat de winning van aardwarmte kan starten.

Werkzaamheden ketelhuis goed onderweg.

Werkzaamheden in en buiten het ketelhuis zijn goed onderweg en inmiddels zichtbaar. De afgelopen weken is er gewerkt aan de fundering voor de uitbreiding en inmiddels is er gestart met het plaatsen van hoofdstaalconstructie.

In de komende weken wordt er doorgewerkt aan de staalconstructie en er wordt een sleuf gegraven voor leidingen.
Aan de Florence Nightingale weg wordt gestart met het plaatsen van een trafo huisje. Tevens worden er voorbereidingen voor de pomp bij de putten gedaan.

Informatieavond van 12 maart geannuleerd wegens Coronavirus

Haagse Aardwarmte heeft besloten om de informatieavond gepland voor 12 maart te annuleren in verband met het Coronavirus.

Er zal binnenkort informatie op deze website worden geplaatst met daarin de inhoud van de presentatie van die avond waarin uitleg wordt gegeven over de werkzaamheden die binnenkort gaan aanvangen op de locatie van Haagse Aardwarmte Leyweg.

Informatieavond 12 maart 2020

Wij nodigen u van harte uit voor een informatieavond op donderdag 12 maart.

Van 19.00 tot 21.00 uur praten wij u graag bij over de ontwikkelingen rond de aardwarmtebron bij u in de buurt aan de Leyweg.

Wat: Informatieavond
Wanneer: Donderdag 12 maart van 19.00 uur tot 21.00 uur
Waar: Wijkberaad Leyenburg Hoogkarspelstraat 83-85, 2547 LK Den Haag

Agenda:

19.00 – 19.30

  • inloop en ontvangst met koffie

19.30 – 20.30

  • terugblik op het project gedurende 2019
  • planning aankomende bouwactiviteiten
  • aspecten voor u van belang tijdens de bouwfase

20.30 – 21.00

  • vragen ronde en afsluiting

Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) werkt aan de herontwikkeling van de aardwarmtebron aan de Leyweg. De putten zijn schoongemaakt en getest, momenteel is de omgevingsvergunning verleend en wordt binnenkort gestart met de bouwactiviteiten om de putten daadwerkelijk in gebruik te nemen.
Mocht u op de avond verhinderd zijn en vragen hebben dan verwijzen wij u daarvoor graag door naar onze website. Hier kunt u met het contact formulier of via het e-mailadres info@haagseaardwarmte.nl uw vraag stellen.
Wij zien u graag op de informatieavond op donderdag 12 maart