Aardwarmte

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd,  is een duurzame energiebron die gebruik maakt van de natuurlijke warmte uit de aarde.

Natuurlijke warmte van de aarde

Warm water wordt opgepompt uit dieper gelegen aardlagen en is direct inzetbaar voor de verwarming van bijvoorbeeld kassen, industrie of gebouwen. Met name voor gebouwen en projecten met een grote warmtevraag, is warmtevoorziening met behulp van aardwarmte interessant en rendabel. Als de temperatuur van het opgepompte water hoog genoeg is, kan er ook elektriciteit geproduceerd worden.

Zo werkt aardwarmte

Hoe dieper in de aarde, hoe hoger de temperatuur. In Nederland aardwarmteneemt de aardtemperatuur toe met gemiddeld 31 ̊C/km. De warmte zit in watervoerende lagen op een diepte van 1,5 tot 4 kilometer. Om deze warmte te kunnen gebruiken worden twee putten geboord: een productie- en een injectieput. Een pomp haalt het water via de productieput(ten) omhoog.

De warmtewisselaar haalt de warmte uit het water en levert het door aan een distributienet, die de warmte naar de afnemers transporteert. Het gebruikte, afgekoelde water wordt via de injectieput(ten) in dezelfde watervoerende laag teruggebracht. Zo blijft de totale hoeveelheid water in deze laag gelijk. Een productieput en injectieput samen heet een doublet. Een aardwarmtedoublet kan enkele duizenden woningen (of equivalenten) voorzien van warmte.

Wilt u meer weten van aardwarmte in Nederland? Kijk dan op de website van het Platform Geothermie: www.geothermie.nl