Planning

HAL heeft de afgelopen jaren gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het herontwikkel traject verloopt stapsgewijs. Allereerst is gekeken wat de huidige toestand van de bronnen was, daarna is gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moesten worden. Beide punten zijn succesvol afgerond in 2017 en 2018.

Begin 2020 is gestart met de bovengrondse installatiewerkzaamheden waarbij de  bronnen worden gekoppeld aan het warmtenet.

De warmte productie en levering is gepland om te beginnen nadat de installatiewerkzaamheden en testen gereed zijn. Dat is nu gepland voor het voorjaar van 2021.

In de nieuwsberichten op deze website kunt u van tijd tot tijd een actuelere  beschrijving vinden van de werkzaamheden en timing daarvan.