Initiatiefnemers

Haagse Aardwarmte B.V. is de moedermaatschappij van Haagse Aardwarmte Leyweg B.V.. Haagse Aardwarmte heeft als doel om meerdere geothermie projecten in de regio den Haag te ontwikkelen en aan het warmte netwerk te koppelen. De aandeelhouders van Haagse Aardwarme zijn Hydreco Geomec B.V., Perpetuum Energy Partners B.V. en het Energiefonds Den Haag.

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) is een bedrijf opgericht ten behoeve van het her ontwikkelen en langjarig beheren van het aardwarmte doublet en de bijbehorende bovengrondse geothermische installatie. De aandeelhouder van HAL is Haagse Aardwarmte B.V..

Hydreco Geomec B.V. (Geomec) is specialist in de toepassing van bodemenergie. Geomec heeft een team van meer dan 20 hoogopgeleide professionals die werken aan de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van aardwarmte installaties. Zusterbedrijf Hydreco heeft 30 Koude- en Warmteopslagsystemen in beheer, waarvan het merendeel in eigendom. Geomec is projectmanager en mijnbouwkundig operator van het project Aardwarmte Vierpolders dat recent is gerealiseerd en zal de komende jaren het beheer en onderhoud van deze installatie verzorgen. Ook is Hydreco Geomec projectmanager en adviseur bij Trias Westland. In Noord-Brabant werkt Geomec samen met het Energiefonds Brabant aan een portfolio van 5 aardwarmte projecten voor de levering van duurzame warmte aan stadsverwarmingsnetten, industrieën en  tuinders. Voor HAL zal Geomec, naast de rol van aandeelhouder, ook de rol van mijnbouwkundig operator, project manager en operationeel beheerder invullen.

Perpetuum Energy Partners B.V. (PEP) bestaat uit een team van ervaren specialisten uit de olie- en gas industrie en de financiële sector. Naast de rol als aandeelhouder, fungeert PEP als proces manager voor de herontwikkeling en het inbedrijfstellen van de putten en voert PEP de directie over het bedrijf Haagse Aardwarmte BV.

Energiefonds Den Haag C.V. (ED) heeft geothermie als één van de speerpunten in zijn investeringsstrategie en is als een van de 3 aandeelhouders bereid risicodragend in het project te investeren.