5 september 2022

EZK instemming Winningsplan Leyweg met jaar verlengd


De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat heeft de instemming met het winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg (HAL) eenmalig met één jaar verlengd.

Deze verlenging van de geldigheidsduur van het instemmingsbesluit is nodig, omdat deze winter de tweejarige geldigheidsduur van het huidige instemmingsbesluit afloopt en de nieuwe Mijnbouwwet nog niet van kracht is.

In deze nieuwe Mijnbouwwet worden de kaders gesteld voor de aan te vragen vervolgvergunning, welke dus op dit moment nog niet kan worden aangevraagd.

Daarom heeft de Staatssecretaris besloten om gebruik te maken van de mogelijkheid in het Tijdelijk Beleidskader Geothermie om ambtshalve de geldigheidsduur van de instemming op het winningsplan Haagse Aardwarmte Leyweg eenmalig met één jaar te verlengen.

https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/4742d3c9-c40b-4b79-afc7-2360757436e5/haagse-aardwarmte-leyweg.