Het Project

Dit project heeft als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest. Haagse Aardwarmte Leyweg werkt hierbij nauw samen met de gemeente Den Haag, Eneco en Uniper (voorheen E.ON) in de planvorming en de uitvoering van dit project. Ook wil HAL in contact blijven met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden, zoals het wijkberaad, om afstemming over dit project en aanverwante zaken te zoeken.