Werkzaamheden ketelhuis goed onderweg.

Werkzaamheden in en buiten het ketelhuis zijn goed onderweg en inmiddels zichtbaar. De afgelopen weken is er gewerkt aan de fundering voor de uitbreiding en inmiddels is er gestart met het plaatsen van hoofdstaalconstructie.

In de komende weken wordt er doorgewerkt aan de staalconstructie en er wordt een sleuf gegraven voor leidingen.
Aan de Florence Nightingale weg wordt gestart met het plaatsen van een trafo huisje. Tevens worden er voorbereidingen voor de pomp bij de putten gedaan.