Informatie avond bewoners 22 maart 2018

Op 22 maart is er weer een informatie avond gehouden bij het Wijkberaad Leyenburg, om de resultaten van de afgelopen periode en evaluatie van de werkzaamheden met de buurt te bespreken en toe te lichten.

In bijgaande link vindt u de presentatie die daar vertoond is.

Presentatie Bewonersbijeenkomst 22-03-2018