Persbericht SVn

 

Persbericht

 

12 oktober 2017

Haagse Aardwarmte Leyweg: duurzame aardwarmte voor Den Haag Zuidwest een stap dichterbij

Afgelopen zaterdag 7 oktober is door de Haagse wethouder Joris Wijsmuller (Wonen, Duurzaamheid en Cultuur) het bouwbord van project Haagse Aardwarmte Leyweg onthuld. HAL heeft de ambitie de binnenstedelijke omgeving in Den Haag zuidwest van duurzaam gewonnen warmte te voorzien. Het Energiefonds Den Haag is mede aandeelhouder en co financier.

De aardwarmteputten zijn in 2010 geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) heeft de geothermiebron, bestaande uit een productie- en een injectieput, overgenomen. HAL werkt hierbij nauw samen met de gemeente Den Haag en Eneco. De uitvoerder van het project is Hydreco Geomec B.V..

Een enthousiast team van technische experts werkt nu aan de herontwikkeling van de aardwarmtebron. Het project zal aan een groeiend aantal woningen warmte gaan leveren met uiteindelijk doel om circa 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Door gebruik te maken van aardwarmte komt er jaarlijks circa 5.000 ton CO2 minder in de lucht.

De ontwikkeling en financiering van geothermie past binnen de Investeringsstrategie van het ED-fonds, dat is opgezet om projecten te (co)financieren die de uitstoot van CO2 in de stad Den Haag omlaag brengen. Het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn) heeft het fonds in beheer.


Voor meer informatie over het Energiefonds Den Haag en de cofinanciering van de geothermiebron, neem contact op met:

Nico van Est, Fondsmanager

Tel: 06 57 31 58 01, e-mail:  n.est@svn.nl