Geplande inspectie werkzaamheden in aardwarmte putten

Den Haag, 13 juni 2017

In 2016 heeft het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (HAL) de aardwarmte bronnen aan de Leyweg overgenomen met de bedoeling om ze te herstellen en aardwarmte te produceren voor het warmtenetwerk in de omgeving. Binnenkort gaan we aan het werk op het terrein. We beginnen met de inspectie van de putten om de huidige staat vast te stellen en te kijken welke vervolgwerkzaamheden nodig zijn. Het werk wordt door gecontracteerde specialistische onderaannemers uitgevoerd onder leiding van HAL. Met deze brief informeren we u graag over het ‘wie, wat, wanneer en bereikbaarheid’ rondom dit project.

Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden van het terrein, het gereed maken van de putten voor inspectie en de inspectie zelf.
De voorbereiding bestaat uit het plaatsen van tijdelijke hekken, een kantoor unit en het bereikbaar maken van de putten. De putten zelf worden geopend en met een kraan worden daar de pomp en buizen uitgehaald. De inspectie wordt uitgevoerd met een camera en met meetapparatuur.

Eén aanspreekpunt.
U kunt met al uw vragen of opmerkingen over de werkzaamheden tijdens kantooruren terecht bij:
tel:       070-2211588
mail:   info@haagseaardwarmte.nl

Planning
De werkzaamheden starten op maandag 19 juni en nemen ongeveer drie weken in beslag. In de week van 19 juni wordt het bouwterrein voorbereid.

Bereikbaarheid & veiligheid
Alle panden in het omliggende werkgebied blijven gewoon bereikbaar. De plek waar de werkzaamheden plaatsvinden zetten wij af met bouwhekken.

Parkeren
Er is geen invloed op het aantal beschikbare parkeerplaatsen in de buurt.

Hulpdiensten
Alle hulpdiensten kunnen zonder problemen uw pand bereiken. Zowel de brandweer, politie en ambulance zijn op de hoogte van de werkzaamheden.

Hinder
We verwachten dat de hinder die u van de geplande werkzaamheden ondervindt minimaal is. Door het materieel dat naar het werkterrein rijdt en vrachtauto’s die moeten lossen kunt u mogelijk wel enige geluidshinder ondervinden. Wij vragen uw begrip daarvoor. We doen er alles aan om de geluidshinder tot een minimum te beperken.

Tips voor veiligheid en bereikbaarheid
– Betreed nooit zonder toestemming van de hoofduitvoerder het werkterrein;
– Kom niet in het draaibereik van materieel. Mocht u er langs moeten: zoek oogcontact met de chauffeur.