Stand van zaken ontwikkeling aardwarmte project

Foto 16-01-17 11 31 07

We hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het stappenplan voor het herontwikkelen van de putten is gereed. Op dit moment stemmen we het plan af met de verschillende bevoegde instanties. Het gaat dan niet alleen om de gemeente Den Haag, maar ook om Staatstoezicht op de Mijnen. Nadat goedkeuring is verleend voor de voorgenomen activiteiten en de omwonenden en andere betrokken partijen zijn geconsulteerd, gaan we van start met de eerste stap.

De eerste stap is het omhoog halen van de productiepomp. Vervolgens gaan we met een camera de putten in om te kijken wat de huidige toestand van de bronnen is en of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Deze camera actie zal naar verwachting in de zomer van 2017 plaatsvinden. Dit is wat later dan de oorspronkelijke planning, maar dat heeft geen gevolgen voor het project. Het schoonmaken van de putten zal naar verwachting eind 2017 plaatsvinden. Om dit mogelijk te maken zullen er enkele bovengrondse installatiewerkzaamheden plaatsvinden. De impact op de omgeving van deze activiteiten zal gering zijn. In de loop van 2018 zullen de bronnen naar verwachting worden gekoppeld aan het warmtenet.

We merken dat er groot enthousiasme is bij betrokken mensen en organisaties om aan te haken bij dit initiatief en een succes te maken van dit project. We waarderen dit enthousiasme zeer en zijn vastberaden om er alles aan te doen om de herontwikkeling tot een succes te maken, zodat we vervolgens op meer plekken in Den Haag geothermische bronnen kunnen gaan realiseren en het stadsverwarmingsnet verder kunnen verduurzamen.