Financiering Energiefonds Den Haag

Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. heeft op 30 juni een financieringsovereenkomst gesloten met onder meer het Energiefonds Den Haag (ED-fonds).

De ontwikkeling en financiering van geothermie past binnen de Investeringsstrategie van het ED-fonds. De doorstart van het binnenstedelijk aardwarmteproject aan de Leyweg is daarmee een feit.

Een enthousiast team aan technische experts werkt nu aan de herontwikkeling van de bron.

Het project zal aan een groeiend aantal woningen warmte gaan leveren met uiteindelijk doel om circa 4.000 woningen in Den Haag Zuidwest van duurzame warmte te voorzien. Door gebruik te maken van aardwarmte komt er jaarlijks circa 5.000 ton CO2 minder in de lucht.