Doorstart van het aardwarmte project in Den Haag

_DSC4258Overname aardwarmte bronnen

Het bedrijf Haagse Aardwarmte Leyweg B.V. (kortweg HAL) heeft recentelijk de twee aardwarmteputten overgenomen die in 2010 zijn geboord voor de levering van duurzame warmte aan woningen in Den Haag Zuidwest. De aandeelhouders van HAL zijn Perpetuum Energy Partners B.V., Hydreco Geomec B.V. en het Energiefonds Den Haag. HAL heeft als doel om aardwarmte te produceren voor de verduurzaming van de warmtenetten in Den Haag.

Zorgvuldige voorbereiding

HAL zal de komende maanden werken aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Afgelopen jaren is er veel kennis en ervaring opgedaan in de geothermie sector in Nederland. Inmiddels zijn er 13 aardwarmte projecten operationeel. De aandeelhouders van HAL zijn nauw betrokken bij de meeste van deze projecten. Deze kennis en ervaring stelt het bedrijf in staat om de aardwarmteputten met de grootste kans op succes te herontwikkelen en in gebruik te nemen.

Herontwikkeling bronnen

Het herontwikkeltraject verloopt stapsgewijs. Allereerst wordt gekeken wat de huidige toestand van de bronnen is, daarna wordt gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Indien dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan zal er een zogenaamde side-track geboord moeten worden. Het is op dit moment nog niet mogelijk concreet aan te geven welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden en wat hiervan te merken is door de omgeving.

Verwachte planning

De verwachting is dat er de tweede helft van 2016 voorbereidende werkzaamheden worden verricht op de locatie, waarna in 2017 gestart kan worden met ondergrondse en bovengrondse installatiewerkzaamheden. Vervolgens worden de bestaande bronnen dan in de loop van 2017 gekoppeld aan het warmtenet. Binnenkort kunt u meer informatie verwachten over het plan op onze website www.haagseaardwarmte.nl.

Samenwerking en afstemming

HAL werkt nauw samen met de gemeente Den Haag, Eneco en Uniper (voorheen E.ON) in de planvorming en de uitvoering van dit project. Ook wil HAL komende tijd in contact treden met omwonenden, bedrijven en andere belanghebbenden, zoals het wijkberaad, om afstemming over dit project en aanverwante zaken te zoeken.