Planning

HAL zal de komende maanden werken aan een zorgvuldige voorbereiding voor het in gebruik stellen van de aardwarmteputten. Het herontwikkeltraject verloopt stapsgewijs. Allereerst wordt gekeken wat de huidige toestand van de bronnen is, daarna wordt gekeken of de bronnen schoongemaakt en/of hersteld moeten worden. Indien dit niet tot voldoende resultaat leidt, dan zal er een zogenaamde side-track geboord moeten worden. Het is op dit moment nog niet mogelijk concreet aan te geven welke werkzaamheden wanneer gaan plaatsvinden en wat hiervan te merken is door de omgeving.
De verwachting is dat er de tweede helft van 2017 voorbereidende werkzaamheden worden verricht op de locatie, waarna in 2018 gestart kan worden met ondergrondse en bovengrondse installatiewerkzaamheden. Vervolgens worden de bestaande bronnen dan in de loop van 2018 gekoppeld aan het warmtenet.